REKRUTACJA

1. ZAPISY

Kandydaci przesyłają formularz zgłoszeniowy (znajdujący się na stronie plik word) wraz ze zdjęciem na adres przestrzenmuzykirozrywkowej@gmail.com

2. WYMAGANIA

 • ukończone 16 lat – do nauki w Przestrzeni Muzyki Rozrywkowej i Jazzu zapraszamy osoby uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych,studentów oraz osoby pracujące.

 • pozytywne zdanie egzaminu wstępnego

3. DO POBRANIA: Formularz zgłoszeniowy

4. EGZAMINY

Egzaminy wstępne dla kandydatów na pierwszy rok w roku szkolnym 2019/2020 odbędą się w terminach:

 • 29 lipca 2019 (koszt egzaminu w tym terminie 10 zł)

 • 1 sierpnia 2019 (koszt egzaminu w tym terminie 10 zł)

 • 15 sierpnia 2019 (koszt egzaminu w tym terminie 10 zł)

 • 16 sierpnia 2019 (koszt egzaminu w tym terminie 10 zł)

 • 19 sierpnia 2019 (koszt egzaminu w tym terminie 20 zł)

 • 26 sierpnia 2019 (koszt egzaminu w tym terminie 20 zł)

 • 6 września 2019 (koszt egzaminu w tym terminie 40 zł)

 • 13 września 2019 (koszt egzaminu w tym terminie 40 zł)

 • 24 września 2019 (koszt egzaminu w tym terminie 40 zł)

 • w indywidualnych przypadkach egzamin może odbyć się w innym terminie

Egzamin trwa ok. 15-20 minut. Dzień i godzina ustalana jest indywidualnie z każdym kandydatem.

Miejsce egzaminu: Przestrzeń Głosu ul. Jeleniogórska 1/3i/1, 60-179 Poznań.

Dopuszczamy możliwość przeprowadzenia egzaminów przez Skype lub Face Time. Koszt takiego egzaminu jest taki sam jak w przypadku egzaminu w siedzibie Szkoły.

Egzaminy obejmują:

1. Wykonanie piosenki w języku polskim.

2. Wykonanie drugiej dowolnej piosenki.

3. Egzamin sprawdzający predyspozycje muzyczne umożliwiający przydzielenie do grupy podstawowej lub zaawansowanej z kształcenia słuchu i zasad muzyki.

4. Rozmowę kwalifikacyjną.

5. OPŁATY

 1. egzamin wstępny (10, 20 lub 40 zł, zależnie od terminu egzaminu);

 2. opłata wpisowa 170 zł (obejmuje darmową wizytę u foniatry dr Waldemara Wojnowskiego w pierwszym miesiącu nauki);

 3. czesne za naukę można uiścić w trzech opcjach:

  • 1 rata 4980 zł za rok 2019/20 płatne do 30 września 2019 r.

  • 2 raty po 2490 zł za semestr płatne do 30 września 2019 r. i do 30 stycznia 2020 r.

  • 9 rat po 580 zł płatne do 2 dnia każdego miesiąca (październik 2019-czerwiec 2020)

6. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:

– pod numerem 693554045

– pod adresem przestrzenmuzykirozrywkowej@gmail.com